Arhivă pentru iulie 24, 2012

Consumul de cafeină pe durata sarcinii nu afectează comportamentul copilului la vîrstă preșcolară

Posted in Eu şi bebeluşul meu!, Sănătate with tags , , on iulie 24, 2012 by crinapopa

Consumul de cafeină pe durata sarcinii nu afectează comportamentul copilului la vîrstă preșcolară. La această concluzie au ajuns cercetătorii de la Academia Americana de Pediatrie din Chicago. Aceștia au realizat un studiu în comunităţi multietnice, avînd în vizor 8.202 femei gravide a căror dieta a inclus consumul de cofeina (cafea, ceai și băuturi răcoritoare cu cafeină). Studiu a mai cuprins analiza comportamentului copiilor la vîrsta de 5-6 ani, dar și observații realizate asupra agendelor completate de gravide pe durata sarcinii.

Copii au fost evaluați de către mame și de profesori, luîndu-se în calcul mai mulți factori:  vîrsta mamei, etnia, statut familial, educaţia, fumatul şi consumul de alcool în timpul sarcinii, sexul copilului, mărimea familiei şi  anxietatea prenatală maternă. Rezultatele au arătat că între consumul de cafeină pe durata sarcinii și comportamentul copiilor nu există nici o relație, fapt sugerat în cercetările anterioare. 

Cine a fost Sfînta Hristina(Cristina) pe care o pomenesc astăzi toți creștinii?

Posted in Actual, Curiozităţi with tags , on iulie 24, 2012 by crinapopa

La 24 iulie creștinii ortodocși din întreaga lume o pomenesc pe Sfînta Muceniță Hristina(Cristina). Întrucît, numele Cristina este extrem de răspîndit în Republica Moldova și în România, am decis să vă povestesc cîte ceva despre această  muceniță.  

Hristina era o fecioară aleasă din cetatea Tirului, fiica a unui oarecare Urban stratilat. Cînd s-a născut aceasta, părinţii i-au pus numele Hristina . La 11 ani, Hristina era deja o fată pe care natura o înzestrase cu o frumusețe rară, iar tatăl ei vrînd s-o păzească de invidia oamenilor, a suit-o în cel mai înalt turn al său și i-a cerut să-și petreacă viața acolo printre  zeii săi făcuți din aur și din argint pînă va împlini majoratul. Hristinei i se poruncise să se închine idolilor și să le aducă jertfe. Mulţi din cei de neam înstărit, auzind de frumuseţea acestei fecioare, doreau s-o ia spre însoţire fiilor lor şi rugau  pe tatăl ei să le-o dea. Dar Urban le răspundea: “Nu o voi da nimănui pe fiica mea, ci o voi dărui zeilor mei, pentru că mult au iubit-o milostivii, deci, fecioara va petrece pentru dînşii, slujindu-le totdeauna”.

Urban a înzestrat-o în acel turn cu toate cele de trebuinţă şi cu tot confortul: slugi, lucruri de aur şi argint, idoli cărora să li se închine şi să le aducă jertfe în fiecare zi. Cu toate acestea, sufletul Hristinei se simţea trist în atmosfera izolată a turnului. 

Hristina, fiind convinsă de existența și dragostea lui Dumnezeu, începu să se roage lui Dumnezeu, ignorînd idolii. La un moment dat ea a privit cerul și văzu pe îngerul domnului care a însemnat-o cu semnul Sfintei Cruci. Îngerul a numit-o mireasă a lui Hristos şi a înţelepţit-o desăvîrşit în cunoştinţa lui Dumnezeu; iar pentru nevoinţa cea pătimitoare, i-a spus că de trei muncitori va fi muncită, pentru Dumnezeu cel în Treime. Drept răspuns la mesajul Domnului a sfărîmat idolii tatălui său și i-a împărțit săracilor.

Auzind de la slugi de cele săvîrșite, tatăl său se mînie aspru și luă viața slugilor sale. Apoi a bătut-o pe Hristina cu vărgi și vine de bou și  a băgat-o în temniță, unde rămînînd multă vreme fără mîncare, primea hrană îngerească. Aflînd mama ei de chinurile la care e supusă fiica sa, alergă la ea să o aline și să o îndemne să se lepede de Dumnezeu. Dar mucenița decise să se lepede mai degrabă de părinți decît de Dumnezeu. Apoi, Hristina  a fost aruncată în mare fiind legată de o piatră mare și de la Domnul a primit dumnezeiescul Botez, fiind scoasă la uscat de un înger. Aflînd ca este vie, tatăl său aflat pe moarte se sperie, crezînd că la mijloc este vreo vrajă și a dat ordin să fie din nou întemnițată, pentru ca a doua zi să fie ucisă.

Urban s-a stins în acea zi și luînd în locul lui domnia un oarecare Dion, iar  după acesta și  Iulian și Ighemon, a supus-o la mai multe chinuri. Hristina a fost închisă timp de 5 zile într-un cuptor încins, dar a scăpat cu viață. Asupra ei au fost aruncați șerpi și vipere, dar a rămas nevătămată. Ighemonul,  mîniindu-se, a poruncit să taie feciorescul piept al sfintei. Tăindu-l, curgea din rănile ei lapte în loc de sînge. După aceea, i-a tăiat şi limba, care slăvea pe Hristos Dumnezeu. Dar muceniţa, chiar după tăierea limbii, vorbea bine. Într-o bună zi, la porunca lui Ighemon ea a fost lovită de slujitori cu sulițe, și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Un oarecare om din neamul ei, crezînd în Hristos, a luat pătimitorul ei trup şi l-a îngropat cu cinste. 

Cu cinste milioane de fete și femei pe întregul glob pămîntesc îi poartă astăzi numele și au de ce să fie mîndre: pentru că numele lor vorbesc despre o Sfîntă care a fost nespus de frumoasă și a dat dovadă de un curaj nemaipomenit în dragostea sa pentru Dumnezeu.